COP28

Imported item 3

Sultan Al Jaber, ansvarig för klimatförhandlingarna och Romina Pourmokhtari. Foto: TT.

Efter hårda förhandlingar är det nu klart. Världens länder har enats om ett nytt klimatavtal som för första gången uppmanar länder att ställa om från fossila bränslen.

Reporter

Representanter från nästan 200 länder enades på onsdagsmorgonen vid COP28-klimatmötet om att börja minska den globala konsumtionen av fossila bränslen för att nå globala nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.

Sultan Al Jaber, ansvarig för klimatförhandlingarna kallar avtalet "historiskt" men tillägger att dess verkliga framgång kommer ligga i dess genomförande.

"Vi är vad vi gör, inte vad vi säger. Vi måste vidta de åtgärder som krävs för att omvandla detta avtal till konkreta handlingar”, sa han i samband med att avtalet spikades.

Efter beskedet höjdes flera röster som hyllade att länderna nu enats.

"Det är första gången som världen enas kring en så tydlig text om behovet av att övergå från fossila bränslen. Det har varit elefanten i rummet. Äntligen tar vi itu med det direkt”, säger Norges utrikesminister Espen Barth Eide, i en kommentar till Reuters.

Även Sveriges klimatminister Romina Pourmoukhtari beskriver klimatavtalet som en framgång.

“Det här är ett ordentligt framsteg. Men nu är det väldigt viktigt att börja agera också, säger hon till TT.

I avtalet skrivs det att länder ska "övergå från fossila bränslen i energisystemen på ett rättvist, ordnat och rättvist sätt för att nå netto nollutsläpp senast 2050 i enlighet med vetenskapen."

Men det riktas samtidigt kritik mot avtalet för att det är otillräckligt skarpt formulerat.

"Jag hade hoppats på ett ännu starkare beslut men det är trots allt en historisk överenskommelse som har träffats efter 30 år av klimatförhandlingar som inte hanterat klimatfrågans huvudproblem – användningen av fossila bränslen", säger David Mjureke, klimatexpert på WWF.

Romina Pourmokhtari pekar på att det är en produkt av en kompromiss av 200 länder.

“Det är svårt i de här multilaterala sammanhangen, även Saudiarabien ska skriva under på samma avtal. Det är därför det ibland är små steg", säger miljöministern till TT.

Avtalet uppmanar också till en tredubbling av den globala kapaciteten för förnybar energi före 2030, att påskynda ansträngningarna för att minska användningen av kol och att accelerera tekniker som kolbindning och lagring som kan rena svårdekarboniserade industrier.

Reporter
Dela artikeln:

Fler artiklar:

No items found.