Impact-svepet

Svepet 25/10: Vindkraft får vind i seglen och återvunna bubblor – 3 saker att ha koll på idag

Tre saker att ha koll på idag.

🌬️ EU tar krafttag för ökad vindkraft. Europeiska kommissionen aviserade på tisdagen en ambitiös handlingsplan för vindkraft som svar på de stora utmaningar sektorn står inför. För att uppnå det nya EU-målet på minst 42,5 procent förnybar energi senast 2030, konstaterar kommissionen att det krävs en dramatisk ökning av vindkraftskapaciteten, från dagens 204 GW till över 500 GW. I handlingsplanen finns omedelbara åtgärder som kommissionen, medlemsländerna och industrin ska vidta. Där ingår faktorer som långsam tillståndsgivning, svåråtkomliga råvaror och brister i utformning av nationella anbudsförfaranden.

🍺 Bryggerijätten satsar på återvunnen koldioxid i ölen. Carlsberg Sverige meddelar att bolaget investerar i en kolsyreåtervinningsanläggning, vilket kommer göra det möjligt att återvinna och återanvända koldioxid som produceras under bryggprocessen. Satsningen beräknas ge 3 600 ton återvunnen koldioxid per år vilket innebär att upp mot 40 procent av bolagets användning av kolsyra då kan komma från den egna processen.

⚡️Fossila bränslen toppar 2030, visar ny megarapport. Den globala efterfrågan på olja, naturgas och kol väntas nå sin topp 2030, delvis drivet av redan antagna policys som främjar renare former av energi och transport. Detta enligt en 354 sidor lång rapport från organisationen International Energy Agency (IEA). Rapporten förutspår att det till 2030 kan finnas tio gånger så många elbilar på vägarna som idag och att förnybara energikällor som sol, vind och vattenkraft kan leverera 50 procent av världens el, upp från 30 procent idag. Detta enligt New York Times.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.