Analys

Vi har gått igenom 241 impact-bolags värderingar – så här ser det ut i olika faser

Några av personerna på bolagen vi gått igenom: Stefan Jansson, Polarium, Elin Morales Härén, Airmee, Åsa Maria Nordström, Alelion och Essa Al-Saleh, Volta trucks.

Hur ska du värdera ditt bolag i samband med en kapitalrunda – eller om du ska investera i ett impact-bolag? Jan Ahmadi har gått igenom 241 svenska impact-bolag som tagit in kapital i år. Här är median-värderingarna, rundorna och analysen.

Reporter

Under 2023 har 241 svenska impact-bolag, enligt Impact Loops egna listor, registrerat ett intag av kapital hos Bolagverket. Det visar data från bolagsdatatjänsten Eivora som Impact Loop gått igenom.

Det handlar om bolag inom allt från energieffektivisering, batterilagring, hållbar e-handel, foodtech, cirkulära affärsmodeller och andra hållbara affärsidéer.

Efter att ha gått igenom ett efter ett av bolagens kapitalrundor och tittat på både snitt- och medianvärderingarna före och efter att kapitalet kommit in, kunde vi se flera intressanta datapunkter.

Relativt höga värderingar

Siffrorna visar bland annat att värderingarna på impact-bolag fortsatt är relativt höga, vilket gjort att entreprenörerna lyckats ta in kapital utan att spädas ut alltför mycket. Här är de uppdelade på pre-seed, seed, A-, B- och C-runda.*

Vi har också tittat på vad medianen är på kapitalrundorna. På pre seed-nivå tog det mellersta bolaget in 1,9 miljoner för mindre än 6 procent av bolaget. Medianen på utspädningsnivån (intaget kapital/post money värdering) landade faktiskt på ungefär det.

Liten utspädning – bra för entreprenören

“Det jag reagerar på är att utspädningen är rätt liten. Även på seed-nivån med 11 miljoner i investering på en värdering på 70 miljoner. Det är bra för entreprenören och visar att det är en stor efterfrågan på de här aktierna. Som investerare brukar man vilja ha 20-25 procent av bolaget när man går in”, säger Johan Crona, tidigare fondchef på Almi Invest Stockholm som numera driver Cloud Capital som investerar i SaaS-bolag.

Han poängterar vikten av att som entreprenör inte bli utspädd för tidigt.

“Det kan bli svårare i ett senare skede att ta in pengar om det redan är upphackat. Sedan måste man vara beredd på att späda ut på A-nivån", säger han.

Större ägande till fonderna

Kommer man upp i lite högre nivåer blir utspädningen större. Medianen på kapitalintaget vad gäller både serie A- och B-nivåerna utgör 20-30 procent av värderingen “post money”. Även när man tittar på 25:e och 75:e percentilerna är trenden densamma, om inte starkare. 

“Där ser man att man får en helt annan utspädning. Där är det sannolikt fonderna som är inne och investerar. Fonder vill ha mer ägarandelar. När de ska investera är de rätt så värderingsokänsliga, de går mer efter var de kan få stora andelar”, säger Johan Crona.

25:e percentilen visar värdering och storlek på kapitalintaget som kommer en fjärdedel (25 procent) in på underlaget, och 75:e percentilen visar kapitalintaget som kommer tre fjärdedelar (75 procent) in på underlaget. Medianen visar det som kommer två fjärdedelar in (50 procent). Anledningen till att man vi visar även 25:e och 75:e percentilerna är för att visa på spridningen.

Värderingarna har gått ner

Det har varit svårt att hitta jämförelsesiffror med hur det ser ut generellt i näringslivet. Enligt Swedish Tech Ecosystem har det genomförts totalt 377 rundor under 2023, men värderingarna utgör oftast av ett spann och inte den siffra som registrerats hos Bolagsverket. Där finns inte heller några uppgifter om hur det ser ut med medianen utan enbart totala mängden investerat kapital uppdelat på antal rundor, vilket gör jämförelsen ännu svårare. 

Men vad gäller impactbolagen tycker sig Johan Crona se att medianen och värderingarna faktiskt kan ha sjunkit, i alla fall på pre seed-nivå. 

“Min reflektion är att jämför man med för några år sedan så var det nog större rundor på pre seed-nivån. Man såg många bolag ta in 4-5 miljoner kronor och värderingarna var generellt högre. Det är mycket som hänger på affärsänglar på mindre nivåer. Det kan vara en indikation på att de nog dragit tillbaka lite, att de just nu vill förvalta det de har.” 

* Fotnot: Bolagen vi gått igenom är de som registrerat ett intag av kapital hos Bolagsverket under 2023. Det man inte ser däremot är om kapitalintaget är uppdelat på en eller två kapitalrundor. Siffrorna är framräknade med utgångspunkten är att det är en kapitalrunda, vilket är det absolut vanligaste. Sedan har vissa aviserade kapitalrundor inte registrerats ännu. Exempelvis så saknas både H2GS och Northvolt bland bolagen som genomfört Serie C-rundor.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.