Statliga stöd

Rekordmånga sökande till statens klimatmiljarder – här är bolagen som vill ha mest

Otto Lundman, Modvion, Anna Bredberg, Naturvårdsverket, och Peter Karlsson, Northvolt. Foto: Pressbilder.

Northvolt, Cinis Fertilizer och Modvion återfinns bland de rekordmånga aktörerna som vill ta del av statens klimatpengar, kan Impact Loop avslöja. Men redan nu står det klart att alla inte kommer få sina ansökningar beviljade.

Reporter

Vätgaslagring, mineralgödsel och “Tower of Power”. Det var en bred skara projekt som det äskades pengar till när Naturvårdsverket tidigare i höst öppnade för årets första och enda ansökningsomgång till Klimatklivet. Det är myndighetens satsning som ger företag och andra organisationer möjligheten att ansöka om stöd till satsningar som syftar till att minska klimatutsläppen i Sverige. 

Efter att ansökningarna handlagts har nu en lista sammanställts av Naturvårdsverket, som Impact Loop begärt ut – och den visar att Klimatklivet återigen slår rekord i antal ansökningar.

“Det har återigen varit ett rekordstort intresse. Så här många ansökningar har vi aldrig fått in tidigare”, säger Anna Bredberg, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

Så många har sökt

Hela 1 262 bolag har tillsammans sökt om totalt cirka 9 miljarder kronor. Tidigare har Naturvårdsverket haft flera sökomgångar under året. Under 2022 hade man tre ansökningsperioder där den första resulterade i 394 ansökningar på runt 1,7 miljarder kronor.

Att det redan i fjol, som också var ett rekordår, kom in så många ansökningar var en av anledningarna till att det dröjde med att öppna upp för nya projekt i år, uppger Anna Bredberg.

Så här många ansökningar har vi aldrig fått in tidigare

“Att vi bara haft en ansökningsomgång är dels på grund av att vi haft så många ansökningar att hantera från 2022. Sedan har Klimatklivet också närmat sig sitt slut. Det skulle bara hålla på tills 2026, innan regeringen nyligen aviserade en förlängning till 2028, och vi har låst upp mycket pengar i befintliga projekt. Så vi har inte haft möjlighet att öppna upp för nya ansökningar förrän nu under hösten”, säger hon och lägger till: 

“Att vi hade den senaste utlysningen för ett år sedan kanske spelar roll att det kommit in så många ansökningar. Att man gått in i tuffare ekonomiska tider kanske också påverkar. Då blir kanske möjligheten att kunna få bidrag ännu mer viktigt för projekten.”

Flest ansökningar för laddstolpar

Allra flest ansökningar, 575 stycken, kom det in kring projekt som har med att sätta upp laddstolpar att göra. Sedan har det kommit in 317 ansökningar som rör energikonvertering och 129 som kretsar kring energieffektivisering. Men långt ifrån alla kommer att beviljas stöd.

“Alla kommer inte att få stöd. Totalt har man sökt för närmare 10 miljarder och så mycket pengar har vi inte. Sedan kommer hur mycket pengar vi beslutar om att påverkas av flera andra faktorer. När vi går igenom ansökningarna kommer vi att bland annat titta på både klimatnyttan och lönsamhetskalkylen. Vi vill också se att en åtgärd har full finansiering för att genomföras. Vi vill inte låsa upp pengar till åtgärder som inte blir av”, säger Anna Bredberg.

I regeringens budget för kommande år redovisade man att Naturvårdsverket skulle få ett ökat anslag för Klimatklivet under 2024, vilket ger myndigheten lite mer att förfoga över än vad man trott från början.

“Vi har två olika summor att röra oss med. Det är dels vårt bemyndigande som är vår långtidsbudget. Och sedan är det vårt anslag för hur mycket pengar vi får dela ut inom ramarna för Klimatklivet under ett visst år. Där har regeringen tillsatt 800 miljoner för nästa år, vilket betyder att vi kommer ha nära 5 miljarder att dela ut under 2024”, säger Anna Bredberg.

Har ni gjort någon analys kring hur stor andel av de som beviljas stöd är nya, hållbarhetsinriktade bolag respektive det gamla näringslivet?
“Vi har inte gjort en sån analys. Jag tänker spontant att det absolut finns stora koncerner som fått stöd och också små startupbolag. Det vi kan få kritik för ibland är att nya och små bolag har svårt att söka stöd eftersom det krävs mycket underlag för handläggningen. Men vi behöver säkerställa att projektet kommer leda till minskade utsläpp och då måste ansökan vara rätt omfattande.”

Det största projektet som hittills fått stöd från Klimatklivet landade på 210 miljoner kronor i stöd. Sökande var Gävle Energi och Sandviken Energi som bygger en 2,1 mil lång fjärrvärmeledning för att sammankoppla fjärrvärmenäten i Gävle och Sandviken.

Anmärkningsvärt i denna runda är att det finns sex ansökningar som tydligt överstiger den summan och hela 24 stycken som överstiger 100 miljoner kronor.

“Det är verkligen jätteroligt att vi fått in så mycket ansökningar. Nu ska vi ta tag i dem och jag hoppas att vi kommer att kunna ge stöd till så många som möjligt”, säger Anna Bredberg. 

Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 13,7 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 32,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.

Källa: Naturvårdsverket

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.