Klimat

Nya siffror: Så många européer oroar sig för klimatet

Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna.

Européer sätter sin egen ekonomi i främsta rummet. Men näst mest oroar de sig för klimatet. Det visar en ny undersökning av Opticom, som gjorts på uppdrag av Skogsindustrierna. "EU behöver fokusera både på hållbarhet och konkurrenskraft", säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Redaktör och reporter

62 procent av de över 10 000 svarande i undersökningen angav levnadskostnader som en av de tre viktigaste frågorna. Näst viktigast ansågs klimatförändringarna vara, vilket 36 procent rankade bland sina tre främsta bekymmer.

"Ett tufft ekonomiskt läge i kombination med globala klimatutmaningarna understryker vikten av att EU fokuserar både på hållbarhet och konkurrenskraft. Jag är övertygad om att länder och regioner som på ett hållbart sätt nyttjar sina resursmässiga fördelar kommer kunna klara både klimatomställning och bygga välstånd", säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.  

Undersökningen pekar även på ett brett stöd för att ersätta fossila produkter med biobaserade för att möta FN:s hållbarhetsmål. Hela 74 procent av de tillfrågade anser detta byte viktigt. Svenskar är särskilt positiva till klimatnyttan med biobaserade produkter: 56 procent av svenskarna tror att dessa produkter har en positiv effekt på klimatet.

Dålig koll på skogen

Trots denna optimism finns det bristande kunskap om Europas skogstillgångar. 65 procent tror att skogsarealen i Europa minskar, trots att statistiken från Eurostat visar motsatsen. Endast 23 procent känner till att träprodukter fortsätter att lagra kol under hela sin livslängd.

Undersökningen, som utfördes via onlinepaneler under hösten 2023, inkluderade deltagare från tio europeiska länder och täckte in 78 procent av EU:s befolkning. Storbritannien ingick också i analysen för att öka den demografiska bredden.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.