Textil

Ny studie: Inte självklart att återvinning av kläder ger stor klimatvinst

Det räcker inte att bara återvinna kläder och textilier. Vid storskalig textilåtervinning behöver det också göras på rätt sätt för att det ska bli en klimatnytta, visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Chefredaktör

Elva kilo.

Så mycket textilier slänger i snitt varje person i Europa om året. Vad värre är att bara en procent av all textil som produceras som är gjord av återvunna textilfibrer.

I en ny studie har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet genom en livscykelanalys undersökt klimatkonsekvenserna av att öka den procenten till 26 procent år 2035.

Resultatet visar att en ökad återvinning kan minska klimatpåverkan – men då behöver ett antal komponenter uppfyllas: Tekniken och systemen behöver vara resurseffektiva, de behöver använda energi med låg klimatpåverkan och det återvunna materialet behöver leda till att produktionen av ny textil fasas ut.

"En viktig del är att se till att återvinningssystemen är energieffektiva och att det återvunna materialet verkligen ersätter nyproduktion, så inte textilberget växer ytterligare", säger Gustav Sandin Albertsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Man har också sett att ett kilo återvunnen textil måste ersätta åtminstone 0,44 kilo nyproducerad textil för att en storskalig textilåtervinning ska leda till minskad klimatpåverkan. 

“För att nå dit måste vi producera återvunna fibrer som håller hög kvalitet men också anta en politik som aktivt arbetar för att fasa ut primärfiberproduktion”, säger Gustav Sandin Albertsson.

Fler åtgärder behövs också för att sänka textilindustrin totala utsläpp, poängterar rapporten. Till exempel kräver produktion av nya textilfibrer mycket vatten, kemikalier, råvaror och landareal, vilket bidrar till omfattande miljöpåverkan.

“En ökad materialåtervinning skulle uppskattningsvis leda till att klimatutsläppen minskar med cirka 1,2 miljoner ton per år vilket är ganska lite i förhållande till textilkonsumtionens totala klimatavtryck. Så det behövs insatser på andra områden men också att vi minskar vår textilkonsumtion markant”, säger Gustav Sandin Albertsson.

LÄS MER: Dressad för framgång – men när tar det fart för hållbart mode?

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.