I SAMARBETE MED INNOVATION NORWAY

Det våras för agrifoodtech: "Enorm potential för investerare"

Kristiane Haug Berg, ansvarig för agrifoodtech hos den norska inkubatorn Klosser Innovasjon. Till vänster Karolina Muhrman och Per Frankelius på Agtech Sweden. Foto: Pressbilder.

Innovation och teknikutveckling kan lösa många av mänsklighetens stora utmaningar, särskilt inom mat och jordbruk. Nu samarbetar Norge och Sverige för att lära av varandra och främja sektorns internationella konkurrenskraft.

💚 I samarbete med Innovation Norway, som hjälper företag att växa hållbart och öka exporten genom att ge tillgång till kompetens, kapital och nätverk, vill vi sätta agrifoodtech på agendan i detta samarbete.

Norge har traditionellt inte varit ett särskilt stort jordbruksland. Fokus har legat på blå näringar – framförallt lax – och på senare år olje- och gasindustrin. Men det pågår ett stort och viktigt skifte mot de gröna näringarna.

Kristiane Haug Berg är ansvarig för agrifoodtech hos den norska inkubatorn Klosser Innovasjon. Tillsammans med ytterligare två inkubatorer och det nationella företagsklustret inom sektorn − med ett sjuttiotal bolag − utgör de nätverket AgriFoodTech Norway (i Norge skriver man alltså ihop agrifoodtech, medan vi i Sverige normalt använder begreppen foodtech eller agtech).

Hon poängterar att Norge är ett land med utmanande förutsättningar för jordbruket i form av branta berg, varierande jordar och ett tufft klimat. Det gör också att innovationskraften blir än viktigare.

"Regeringen satsar nu stort på att öka exporten från Norge, vilket innebär att jordbruksteknik är mer relevant än någonsin. Vi kan sitta på lösningar som hela världen kommer kunna dra nytta av. Det finns fantastiska innovationer, men det är tydligt att det behövs mer kapital för att nå internationell skalbarhet. Då behöver vi samarbeta."

15 bolag ska pitcha

I förbindelse med det norska kronprinsparets Sverigebesök 2022 inleddes ett tätt samarbete mellan ländernas agtech-sektorer. Nu ska detta fördjupas med ett pitch-event på norska ambassaden i Stockholm den 21 maj 2024.

Cecilia Harvig på Innovation Norway är samordnare för evenemanget, som ska sätta 15 norska och svenska bolag på scen för att pitcha framför relevanta investerare. Med som partner är också tidigare nämnda Agtech Sweden, AgriFoodTech Norway, Business Sweden och de norska och svenska ambassaderna.

"Mat på bordet har varit något vi tagit för givet i många delar av världen, men i samband med kriget i Ukraina ändrades detta synsätt för många", säger hon.

Cecilia Harvig ser att Sverige och Norge har många gemensamma nämnare.

"Vi har båda en hög djurvälfärd, liten användning av antibiotika, låg självförsörjningsgrad och bönder som brottas med lönsamhet, för att nämna några exempel. Det finns ett stort behov av lösningar som kan hjälpa bonden i sitt dagliga arbete – särskilt med fokus på teknologi som möjliggörare."

Globala utmaningar finns det som bekant gott om – växande befolkning, klimatförändringar, antibiotikaresistens och minskande biologisk mångfald. Samtidigt är den globala konkurrensen stenhård, vilket gör samverkan mellan länderna till en viktig pusselbit.

"Jag ser en stora exportmöjligheter för Norge, och ett gott samarbete med Sverige kan förstärka denna potential. Vi är starkare tillsammans än var och en för sig."

Norge har traditionellt inte varit ett särskilt stort jordbruksland utan fokus har varit på blå näringar, men nu pågår ett skifte mot de gröna näringarna.

Mer mat = färre krig

Per Frankelius är en välbekant profil i den svenska agtech-myllan. Utifrån sin roll som universitetslektor och docent vid Linköpings universitet, agerar han motor i en lång rad olika initiativ och projekt, både här och i utlandet.

Bland annat driver han kluster- och innovationssatsningen Agtech Sweden tillsammans med sin kollega Karolina Muhrman. På de fem år som gått sedan starten (då under namnet Agtech 2030) har man bland annat drivit 71 innovationsprojekt, knutit till sig 98 formella partners och producerat 74 publikationer.

Per Frankelius ser mycket positivt på utvecklingen inom både svensk och norsk jordbruksteknologi, men håller med om att behövs betydligt mer kapital.

"Vi har många världsledande bolag och innovationer, men ofta tycks det som att offentliga medel prioriterar helt andra områden. Samtidigt är det bevisat att en stor del av världens krig och oroligheter orsakas av brist på mat och vatten. Det är precis dessa utmaningar som ny teknik kan lösa."

Har investerare generellt för låg kunskap på området?

"Många har nog svårt att se potentialen. Och även om det finns fantastiska tekniska lösningar, slåss de här bolagen med konkurrenter i Israel eller USA, som får in 50 gånger så mycket kapital. Men det här är vårt viktigaste framtidsområde. Då behöver både det offentliga och privata kliva in med pengar."

Vad kan Sverige lära av Norge i det här sammanhanget?

"Norge har fantastiska bolag inom allt från robotik och precisionsbesprutning, till dataplattformar och grisgenetik. Dessutom är de duktiga på att bygga kluster och innovationssystem, samt att samordna livsmedelskedjan och koordinera dataflöden."

Vad hoppas du på med eventet den 21 maj?

"Först och främst hoppas jag att några av de pitchande företagen får napp på finansiering, och att investerarna inser vilken enorm potential som finns här för både miljö och ekonomi. Sen hoppas jag på att satsningen skapar inspiration i branschen och i samhället för både Norge och Sverige. Det är en enorm styrka att våra ambassader ser vikten av det här samarbetet och ställer upp som partners."

👉 Är du investerare och intresserad av att delta på pitch-eventet? Impact Loop har några få platser att bjuda på – anmäl dig här! Du kan också maila impact@loop.se om du har frågor kring eventet.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.