Agritech

Pilotprojekt har skapat en ny lök – "Det är blod, svett och löktårar"

5G-löken. Foto: press.

Agtech-bolaget Ekobot och Telia har tillsammans gett sig i kast med utmaningen om hur framtidens matssystem ska säkras samtidigt som bekämpningsmedel fasas ut. Med 5G, AI och 700-kilos robotar presenterar de nu svaret i form av en lök.

Reporter

Två av de största utmaningarna som jordbruket står inför är hur koldioxidutsläppen ska minskas och hur grödorna ska säkras utan bekämpningsmedel.

Detta har nu en grupp bestående av företagen Ekobot, Telia, RISE och Axis Communications försökt hitta en lösning på i ett gemensamt pilotprojekt som riktar in sig på ogräsrensning.

Varför det?

Jo, för att det är just ogräs som är en av de största orsakerna till att stora delar av dagens industriella jordbruk inte släpper det kemiska bekämpningsmedlet. Att gå över till att rensa för hand, som man gör i ekologiskt jordbruk, är tidskrävande och bedöms helt enkelt som omöjligt.

I projektet har man därför använt den svenska "ogräs-roboten" Ekobot, som med hjälp av mobilnätet och nya tekniker som 5G liksom spetskompetens inom videoteknik, kan identifiera och med kirurgisk precision rensa ogräs på lökodlingar.

Projektgruppen skriver i ett pressmeddelande att en EU-finansierad studie som genomförts på flera svenska gårdar och deras lökodlingar har visat att roboten minskat användandet av bekämpningsmedel med över 70 procent. Detta samtidigt som koldioxidutsläppen minskade med 19 procent.

“Det är blod, svett och löktårar som ligger bakom denna innovation och det är kombinationen av våra spetskompetenser som gjort det möjligt att odla en bättre och mer hållbar lök”, säger Jonas Eklind, vd för Ekobot.

Ekobots robot som rensar ogräs.

Utöver att rensa ogräs mer hållbart har projektet resulterat i en helt ny gullök, som fått namnet 5G-löken. Detta då löken med hjälp av ogräs-roboten fått både mer solljus och näring. Testerna som utförts visar också att skörden av gullök blir runt 6 procent större från de odlingar där tekniken använts.

Även om projektet hittills fokuserat på lök är tanken att använda tekniken på andra grödor som morötter och rödbetor. Utöver Sverige så används tekniken även i Nederländerna och nu är tanken att den ska börja användas även i Norge och Danmark. I den större planeringen kring projektet beskrivs att tekniken ska finnas i nio EU-länder, Storbritannien och USA runt 2030.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.