Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Investeringar

Mörkgröna bolag vinnare bland fonderna – här är de som gått bäst (och sämst)

Johanna Ingemarson, medförvaltare av Simplicity Green Impact. Foto: press.

Att impact kan vara en bra affär vet redan du som jobbar i branschen, men nu backar siffrorna upp det. Fonder som investerar i de mest hållbara bolagen – så kallade artikel 9-bolagen – har i snitt bäst utveckling under 2023. Det visar en genomgång av Impact Loop.

Reporter

För att hjälpa privatsparare att kunna göra mer hållbara val när man väljer vilken fond man vill placera sina spar- eller pensionspengar i har ett EU-direktiv från 2021 ställt krav på fondbolag att hållbarhetsklassa deras produkter.

Det finns tre olika hållbarhetskategorier – artikel 9, artikel 8 och artikel 6. De benämnas ofta som mörkgröna, ljusgröna och övriga fonder.

Den mörkgröna kategorin ska ha hållbara investeringar som mål och den ljusgröna, som anses vara en lägre grad av hållbarhet, ska endast främja hållbarhet på något sätt. Något som exempelvis kan göras genom exkludering av innehav. 

Mökgröna fonder presterar bäst

Bland samtliga 514 svenskregistrerade aktie- och blandfonder som varit aktiva under hela året gick de mörkgröna i snitt bäst under årets första åtta månader. De 26 mörkgröna fonderna, som utgör 5 procent av det svenskregistrerade fondutbudet, hade en snittutveckling på 11 procent fram till och med augusti.

Utvecklingen för de 441 ljusgröna fonderna, som utgör ungefär 86 procent av fondmarknaden, ligger i snitt på 9,5 procent. De 47 okategoriserade fonderna som inte har några hållbarhetskrav ligger i snitt upp 5,7 procent, visar statistik som Impact Loop fått från fondanalysbolaget Morningstar. 

”Vi har valt rätt industrisegment att fokusera på och investerat i flera bolag som har presterat starkt, vilket har bidragit till fondens utveckling. Exempelvis har flera av våra teknikrelaterade amerikanska innehav presterat särskilt bra”, säger Johanna Ingemarson, medförvaltare av Simplicity Green Impact som var upp runt 18 procent efter åtta månader.

Globala bolag vinnare

En anledning till utvecklingen kan vara att flera av artikel 9-fonderna är globala. Medan en högre andel av artikel 8-fonderna har fokus på svenska bolag. Den svenska börsen har generellt haft en lägre utveckling än många andra börser.

Philip Ripman, som förvaltar Storebrand Global Solutions som låg upp 16,5 procent i slutet av augusti, uppger att hans fond inte presterat bättre än snittet bland liknande fonder globalt. 

“Vi ligger bakom vårt jämförelseindex. Så jag är inte så nöjd med hur det gått även om fonden haft en positiv utveckling”, säger han och lägger till:

“Förnybar energi har inte gått så bra och det är en av orsakerna till att vi ligger lite efter vårt 'benchmark'. Därför har det varit lite tuffare i år.”

Impact-bolag är bra positionerade

Även om båda fondförvaltarna är försiktiga med att dra några generella slutsatser av att artikel 9-fonderna går bäst just nu tror de att impactbolag är bra positionerade för att fortsätta utvecklas bra även framöver.

”Artikel 9-fonder kan skilja sig åt vad gäller profil, marknad och vilka bolag man investerar i”, säger Johanna Ingemarson och lägger till:

”Världen behöver ställa om och det krävs enorma investeringar för att klara av detta. Vi tror att detta kommer att fortsätta skapa fantastiska affärsmöjligheter för bolag som är rätt positionerade, vilket också skapar förutsättningar för en bra avkastning.”

Philip Ripman på Storebrand Fonder. Foto: Pressbild
Vi tror att detta kommer att fortsätta skapa fantastiska affärsmöjligheter

Philip Ripman tror också att efterfrågan på tjänsterna och produkterna som sektorn erbjudar kommer att öka.

“Oavsett hur det ser ut med det ekonomiska läget kommer det att finnas en växande efterfrågan. Vi har bolag inom rätt områden som kan prestera över tid”, säger han.

Han tror även att privatspararna i högre utsträckning kommer att vända sig till de mörkgröna fonderna med sina sparpengar.

“Oavsett semantiken och hur man kategoriserar fonderna kommer de med ESG-inriktning att se ökade flöden framöver. Och då gäller det att de backar upp det med att prestera bra.” 

Fondkategorier enligt EU:s disclosureförordning

Mörkgröna fonder når upp till artikel 9 i förordningen och anses ha hållbara investeringar som mål. 

Ljusgröna fonder når upp till artikel 8, som är en lägre grad av hållbarhet där fonden anses främja miljörelaterade/sociala faktorer. Denna nivå kan nås genom exkludering av innehav.

Övriga fonder klassificeras som artikel 6. För dessa beaktas inte hållbarhet i investeringarna, eller så når de inte upp till kraven som EU ställer på mörkgröna och ljusgröna fonder.

Källa: FI

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.