Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Just nu

Just nu: Volvo Cars lanserar jättesatsning för framtidens mobilitet i Göteborg

Jacob Torell, Next Step Group, Jim Rowan, Lisa Thorén och Anders Bell, Volvo Cars och Joel Ambré, Vectura. Foto: Petra Björstad.

Ett ekosystem för framtidens mobilitet som ska öka Sveriges konkurrenskraft på området. Det är målet med Volvo Cars, Göteborgs stad och fastighetsbolagen Next Step och Vecturas nya satsning som lanserades på onsdagen.

Chefredaktör

Under ett stort hemlighetsmakeri hade delar av svensk press bjudits in till Volvos gamla kontor i Torslanda i Göteborg på onsdagen, däribland undertecknad från Impact Loop.

Vad exakt lanseringen skulle handla om framkom inte på förhand, mer än att det handlade om ett stort projekt inom framtidens mobilitet och att Volvo Cars vd Jim Rowan skulle vara på plats.

När Impact Loop anlände i Torslanda klarnade dock bilden: Ett enormt samverkansprojekt ska skapa en hubb för framtidens mobilitet i Göteborg, med stort fokus på hållbarhet.

Bakom satsningen står Volvo Cars, fastighetsbolagen Next Step Group och Vectura, liksom Göteborg stad.

“Med det här initiativet vill vi skapa ett ekosystem där vi kan utveckla framtidens mobilitet, inklusive bilar, tekniken i dem och infrastrukturen omkring dem, allt hand i hand. Vår ambition är att vara banbrytande inom teknik, attrahera globala talanger och få kontakt med andra banbrytande företag”, säger Jim Rowan, vd för Volvo Cars.

I fas ett byggs Volvo Cars gamla kontor i Torslanda om till att bli vad man kallar för Mobility Innovation Destination Torslanda. På 25 000 kvadratmeter vill man bli ett nav för morgondagens mobilitetslösningar. Inflytt är beräknat till våren 2026.

Därefter är planen att fortsätta utveckla stadsdelen till upp mot 200 000 till 300 000 kvadratmeter.

Man vill också knyta ihop Volvo Torslanda med områdena Campus Lundby och Lindholmen Science Park i Göteborg, för att korsbefrukta vad man kallar för Hisingens tre viktigaste noder inom mobilitet.

En skiss över den nya mobility-satsningen i Torslanda.

Öppnar upp för impact-bolag

Torslanda domineras idag av Volvo Cars-kontor och 24 000 Volvo-medarbetare. Men med den nya satsningen vill man också öppna upp för att samarbeta med mindre impact-bolag, avslöjar Lisa Thoren, chef över Volvo Cars arbetsplatser.

"Dels ser vi att den typen av bolag kommer att ha fördel av att vara i vår miljö. Vi har flera test-faciliteter, till exempel en vindtunnel, som andra bolag kan få använda. Dels vill vi ta del av ny innovation och få till en rörelse tillsammans", säger Lisa Thorén till Impact Loop.

Konkret innebär det att en av flaggskeppsbyggnaderna som nu byggs i Torslanda kommer att stå öppen för andra bolag, gärna inom hållbarhet.

Jacob Torell, vd Next Step Group, Lisa Thorén, chef över Volvo Cars arbetsplatser och Joel Ambré, vd för Vectura. Foto: Petra Björstad.

Även Jacob Torell, vd för Next Step Group som är ett av två fastighetsbolag som bygger hubben, är inne på samarbete som en nyckelfråga.

"Hållbar mobilitet är inte något ett enda företag kan lösa. Ett exempel är svensk laddinfrastruktur där det behövs en rad komponenter och kompetenser som ska komma in. Det satsar vi mycket på, att paketera och berätta om den här resan så att företag, akademi och offentlig sektor vill vara en del av den", säger han.

Tillsammans med Vectura, som är det andra fastighetsbolaget som är involverade här, har man redan gjort en liknande satsning i Göteborg som man kan dra lärdomar av till denna: GoCo Health Innovation City – en hubb för forskning, medicin och hälsa som ligger i Mölndal.

"Vi är inga experter på vare sig hälsa och mobilitet, det är det våra kunder som är. Det vi gör är att facilitera en plattform och på ett neutralt sätt få olika partners att prata med varandra som traditionellt sett inte gjort det", säger Joel Ambré, vd för Vectura Fastigheter.

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.