Krönika

Jo, det finns sätt att öka andelen riskkapital till kvinnor – så här gjorde vi

Fredrik Hånell, EIT Urban Mobility.

Investerare skyller ofta på att det inte finns tillräckligt med kvinnor som driver bolag att investera i. Men vi som står för pengarna behöver förstå de bakomliggande orsakerna för att förändra – då kan vi visst hitta dem, skriver EIT Urban Mobilitys Fredrik Hånell i en krönika.

Bolag ledda av kvinnor är mer framgångsrika, har en högre avkastning på investerat kapital och byggs på ett mer hållbart sätt, visar forskning. Trots detta gick bara lite över 1 procent av riskkapitalet 2023 i Norden till bolag med grundarteam bestående av kvinnor.

För oss som investerar och försöker få till en jämställd portfölj är det viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna, och i denna text vill jag belysa några aspekter som kan vara till nytta för att förstå både läget och vad som kan göras åt det. Jag vill också dela hur vi på EIT Urban Mobility själva gjorde.

1. Könsbias börjar tidigt

När det gäller grundorsakerna, svarar kvinnliga grundare och riskkapitalister på liknande sätt. Könsbias börjar tidigt. Skolgången från ung ålder snedvrider och differentierar hur kvinnor och män förväntas bete sig och kommunicera i klassrummet. 

Denna differentiering förstärks sedan för varje år och in i det professionella livet, där kvinnors prestationer slutar värderas enligt andra parametrar än deras manliga kollegor. 

Johanna Braun, medlem i EIT Urban Mobility Investment Committee, säger: "Kvinnor förväntas vara både aggressiva och reflekterande, en omöjlig kombination av färdigheter som är ett av hindren för att nå högre positioner i organisationer. Samma bias påverkar negativt hur kvinnor som driver bolag bemöts när de tar in kapital."

2. Familjen påverkar

Kvinnor bär fortfarande det största ansvaret för familj och barn i Europa, med Norge som mest jämställt med 45 minuters tidsskillnad per dag och Turkiet som minst jämställt med över tre timmars tidsskillnad tillägnad hushålls- och familjevårdsaktiviteter. 

Nancy Adrenberg, medgrundare av nu stoppade Green Business Travel-bolaget Allihop, förklarar:

"Medelåldern för att starta ett företag är 35 år, en ålder då många har små barn. Tillgången och kostnaden för barnomsorg blir därför en avgörande komponent, till exempel för kvinnor i Storbritannien där detta är dyrt. Det är svårt för dem att starta ett företag om de inte har råd med barnomsorgskostnader.” 

Det visas konstant ett fåtal utvalda framgångsrika kvinnliga entreprenörer och investerare

3. Startup-ekosystemen har en mall 

Även om detta långsamt förändras, förstärker många startup-ekosystem ett aggressivt sätt att kommunicera, både i hur de väljer sina deltagare, men också i den coachning och utbildning de erbjuder. 

"Ekosystem kommer inte att tro på dig om du inte har den perfekta bakgrunden", säger Karin Ebbinghaus, medgrundare av "vägladdaren" Elonroad. 

I sina ansträngningar att industrialisera startup-stöd, upprätthåller ekosystem en mall som passar alla, vilken är anpassad till ett slutet investerarnätverk och en process som är väl anpassad för att säkerställa deras fortsatta offentliga finansiering. För att svara på oro om könsbias, visas konstant ett fåtal utvalda framgångsrika kvinnliga entreprenörer och investerare. Implicit diskriminerar dessa ekosystem mot mångfald.

Karin Ebbinghaus, medgrundare och vd för "vägladdaren" Elonroad. Foto: Elonroad.

4. Fokus på befintliga kanaler utesluter

Investerare klagar ofta över att de saknar tillräckligt inflöde av case för att kompensera för den skeva könsprofilen i deras investeringar. Detta beror troligen på investerarnas fokus på befintliga kanaler. Vilket är förståeligt, eftersom investeringsbeslut bygger på att bygga förtroende, och referenser i ett betrott nätverk väger tungt. 

Dessutom spelar "Sand Hill Road"-syndromet in, vilket betyder att om du har ett stort inflöde av investeringsalternativ, tenderar du att först välja möjligheterna nära dig. I slutet av 90-talet exploderade priserna på kontorsutrymmen för startups på Sand Hill Road i Palo Alto på grund av att närheten till riskkapitalbolagen ökade sannolikheten för att få finansiering. 

Med ett stort inflöde av investeringsalternativ går investerare ofta först till den lågt hängande frukten inom sitt eget nätverk. 

Men om du skulle fråga en kvinnlig startupgrundare skulle hon enkelt kunna peka på många andra intressanta startups med kvinnliga medgrundare. Detta skulle kräva extra ansträngning till att börja med, men skulle resultera i en könsdiversifierad affärsflöde längre fram.

5. Olika frågor till män och kvinnor

Dana Kanze och Marc Conleys forskning (jag rekommenderar TED Talks 2019) visar att det finns en tydlig bias på frågor som investerare ställer till startup-grundare i samband med deras pitchar. 

Kvinnliga grundare tenderar att få förebyggande frågor, det vill säga frågor relaterade till allt som kan gå fel med ett företag. Medan manliga grundare tenderar att få frågor relaterade till framsteg, det vill säga företagets potential för att maxa vinsten till investerarna.

Forskning visar dock också att entreprenörer som lyckades hantera en förebyggande-fokuserad fråga med ett framstegsfokuserat svar lyckades få in fjorton gånger kapitalet jämfört med de som svarade med ett förebyggande-fokuserat svar.

Överraskande nog skiljer sig inte kvinnliga och manliga investerare åt här.

Vad kan man göra åt detta? Ett exempel:

Anna Brantén, tidigare vd för Ideon Innovation Incubator i Lund, lyckades dramatiskt förändra könsbalansen och öka andelen kvinnliga grundare i deras program från 5 procent till 50 procent. I en Breakit-artikel från februari 2021 noterar hon:

"Forskning inom könsbalans och struktur kolliderar med företags jakt på enhörningar och vinstoptimering. Svensk företagskultur, som härstammar från 80-talet, förväntar sig fortfarande att kvinnor rullar upp ärmarna, lär sig mansspråket, anpassar sig till andra och lär sig att pitcha på rätt sätt. Det finns några kvinnliga förebilder som gjort det, men det vi behöver nu är kvinnor som tänker helt annorlunda."

Resultatet blev en ökning av andelen kvinnliga ansökningar från 10 till 70 procent

En del av hennes framgång kom från att förändra sättet som inkubatorn kommunicerade på. Hon noterade att deras hemsida visade upp bilder med boxningshandskar, med onödigt komplexa förklaringar av entreprenörskap. De bytte till att inkludera fler bilder av kvinnor. De breddade även sitt nätverk utanför sina befintliga sociala medier och nyhetsbrev.

Resultatet blev en ökning av andelen kvinnliga ansökningar från 10 till 70 procent.

Så gjorde vi

Får tre år sedan anpassade vi själva vår investerings- och supportverksamhet. Målet var att ha uppnå jämn könsbalans i vår investeringsportfölj och hos deltagarna i våra program. 

Vi såg till exempel till att ha könsbalans i investeringskommittéer, och reviderade utvärderingskriterierna och sättet frågor ställs för att säkerställa att vi behandlar och kommunicerar med alla entreprenörer på samma sätt.

Vi ser kvinnliga grundare i könsbalanserade team som en betydande tillgång i våra investeringsbeslut, vilket konkret innebär att helt manliga (eller kvinnliga) grundarteam inte kan få full poäng i utvärderingen. Vi söker också aktivt efter kvinnliga entreprenörer för att få fler ansökningar från kvinnor.

Resultatet talar för sig självt. Idag har 44 procent av våra 128 startups i investeringsportföljen en kvinnlig medgrundare eller ledare. Av de bolagen som fick följdinvestering hade 58 procent en kvinnlig medgrundare eller ledare, en indikation på att könsbalanserade team presterar bättre. Totalt är bolagen värda ca 10 miljarder kronor, och hittills har 97 procent överlevt sedan vi startade sommaren 2020. 

Hör gärna av dig till mig om du vill bidra till målet: Att få bort diskrimineringen mot kvinnliga entreprenörer! 

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.