Impact-svepet

Impact-kritik mot regeringen – 3 saker att ha koll på i dag

Karin Ebbinghaus och Edward Murray. Grafik: Diana Demin.

Tre saker att ha koll på i dag.

Reporter

1. Bara elbilar får säljas i Kanada snart. Den kanadensiska regeringen planerar att införa lagar på att enbart nollutsläppsfordon får säljas från 2035, rapporterar Bloomberg. Reglerna, benämnda “Electric Vehicle Availability Standard”, syftar till att gradvis avveckla försäljningen av nya förbränningsbilar. Bilförsäljningen ska bestå av 20 procent elbilar 2026, 60 procent år 2030 och uppnå 100 procent om 11 år.

2. Koldioxidtullar i Storbritannien från 2027. I ett steg mot minskade globala utsläpp beslutar Storbritannien att införa en mekanism för importkoldioxidprissättning. Den nya skatten kommer att påverka produkter som järn, stål och cement, och är avsedd att skapa lika konkurrensvillkor för brittiska och utländska tillverkare. Finansminister Jeremy Hunt betonar att detta underlättar för brittiska industrier att investera i grön teknik. Ågärden är i linje med ett liknande initiativ från EU och kompletterar det brittiska systemet för handel med utsläppsrätter, rapporterar Reuters.

3. Impactentreprenörer till attack mot regeringens nedskärningar. I en debattartikel på Ny Teknik uppmärksammar grundare av elva startups, bland annat Karin Ebbinghaus på Elonroad och Edward Murray på Greeniron, riskerna med regeringens nedskurna innovationsbudget. De jämför med Tysklands och Nederländernas miljardsatsningar och föreslår flera omprioriteringar och regelförenklingar för att inte Sveriges ställning som innovationsland ska försvagas. Något som kan riskera förlust av arbetstillfällen och skatteintäkter, menar de.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.