Impact-svepet

Gröna stålbolaget slår tillbaka – 3 saker att ha koll på idag

Grafik: Impact Loop

Tre saker att ha koll på idag

🥊 Nu slår det gröna stålbolaget tillbaka. H2 Green Steel motsätter sig skarpt nationalekonomen David Sundéns nya kritiska rapport om stålbolaget som släpptes på tisdagen. Rapporten som finansierats av en rad finansprofiler förutspår låg lönsamhet och ingen möjlighet till vinst förrän efter 2034. Enligt H2 Green Steel speglar rapportens analys inte verkligheten om priserna för elektricitet och naturgas, och tar inte heller hänsyn till att EU:s utsläppsrätter upphör 2039.

💧Miljonstöd till innovativa vattenlösningar. Jordbruksverket rullar ut ett nytt stöd 36 miljoner kronor för att främja utveckling av innovativa lösningar inom jordbrukssektorns vattenhantering. Ansökningsfönstret för stödet stänger den 31 mars och söks genom europeiska innovationspartnerskapet, EIP AGRI, där syftet är att hjälpa jordbrukare att stå emot klimatförändringar.

💨 Svenska luftföroreningar ökar sjukfrånvaron. Resultat från en undersökning av forskare vid Umeå universitet indikerar att fyra procent av alla korttidssjukskrivningar i Stockholm kan kopplas till ökade luftföroreningar, rapporterar forskning.se. Studien som grundar sig på 10 års registerdata från SCB och luftkvalitetsmätningar kan visa att en exponering för en ökad partikelhalt med tio mikrogram per kubikmeter leder till 8,5 procent större risk för sjukfrånvaro några dagar senare.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.