Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
H2 Green Steel

Konkurrenter kan få tycka till om H2 Green Steel ska få sina miljarder

Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel. Foto: pressbild.

De 4,5 miljarder som stålverket H2 Green Steel sökt i statligt stöd behöver godkännas av EU-kommissionen, kan Impact Loop avslöja. Nu samlar Naturvårdsverket in underlaget i ärendet – och öppnar upp för andra aktörer att tycka till.

Reporter

H2 Green Steel har sökt runt 5,5 miljarder i stöd från de statliga initiativen Klimatklivet och Industriklivet. Det motsvarar ungefär 12 procent av den totala investeringen som kommer att krävas för att färdigställa stålverket i Boden.

Men på grund av att det är så stora summor det handlar om kommer ärendet behöva prövas av EU-kommissionen innan stöden kan beviljas. Det handlar om att bedöma om konsekvensen av beviljad finansiering skulle utgöra någon form av konkurrensfördel. 

“Nu har vi fått in ansökningar till både Industriklivet och Klimatklivet. Och det handlar om så höga summor att de behöver gå igenom EU-kommissionen. Vi kommer att ha ett öppet samråd kring ärendet som ska hålla på i fyra veckor där det är öppet för alla aktörer att komma in med synpunkter. Vi vill gärna ha in synpunkter från alla berörda så att det blir ett bra underlag till kommissionen när de ska ta beslut”, säger Samira Jabet, handläggare på Klimatklivet, Naturvårdsverket. 

Det är öppet för alla aktörer att komma in med synpunkter

Första svenska ärendet

Samrådsförfarandet öppnade den här veckan och den kommer att pågå fram till 23:e november. Bland annat bjuds berörda branschorganisationer, myndigheter, kommuner och allmänheten in att lämna synpunkter.

Men när EU-kommissionen ska handlägga ärendet så är det H2 Green Steel som kommer att avkrävas det mesta av underlaget.

Är det vanligt att den här typen av ärenden beslutas av kommissionen?
“Det är inte så många åtgärder som handläggs så här. Men jag tror att det kan bli vanligare med fler aktörer som framöver söker högre belopp än vad vi själva kan bevilja. Det kan hända att det ökar med större industriella projekt. Men det här är den första vi har i den här omfattningen.”

Vad gäller handläggningstiden är det oklart när H2 Green Steel kan få sina pengar.

“Vårt mål är att ansökan skickas in under det här året. Sedan vet vi inte riktigt hur lång tid kommissionen behöver”, säger Samira Jabet. 

Grönt ljus från myndigheterna

Naturvårdsverket och Energimyndigheten som handlägger stöden inom ramarna för Industri- och Klimatklivet bedömer inte att man kan neka ett stöd på grund av konkurrenspåverkan. Naturvårdsverket skriver såhär på sin sajt:

“Naturvårdsverket och Energimyndigheten bedömer att undantaget i punkt 107 a är tillämpligt för åtgärden på grund av åtgärdens omfattning, höga innovationsgrad och brist på tillräckligt med potentiella anbudsgivare."

Och:

"Bedömningen är att det inte finns tillräckligt många satsningar för produktion av grönt stål i Sverige av den här digniteten, under relevant tidsperiod, vid det miljö- och energimässigt gynnsamma läget för att effektivt konkurrensutsätta stödet. En ändring av budgetens storlek skulle därmed inte påverka detta utfall. Någon annan åtgärd för att underlätta deltagandet i en budgivningsprocess har inte kunnat identifierats såsom meningsfull för en effektiv konkurrensutsättning."

H2GS har sökt 1,65 miljarder från Klimatklivet och 3,8 miljarder från Industriklivet.

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.