Impact-svepet

Batteribolagen behöver samarbeta – 3 saker att ha koll på i dag

Grafik: Diana Demin

Tre saker att ha koll på i dag.

1. Batteribolagen behöver samarbeta – och det fort! Det krävs omgående insatser inom akademi och näringsliv för att möta de påtagliga kompetensförsörjningsbehov som finns inom batterivärdekedjan i Sverige. Dessutom behövs insatser för att snabba på utvinning och bearbetning av råvaror, slår Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och SGU fast i en ny rapport. Rapporten menar att det krävs en djupare samverkan av aktörer inom batteriområdet för att kunna itu med utmaningarna. Myndigheterna föreslår att Statens energimyndighet ska titta vidare på frågan. 

2. Bill Gates kärnkraftsbolag tecknar avtal vid COP28. Under klimattoppmötet i Dubai meddelar Terrapower, grundat av Bill Gates, att man tecknat ett avtal med Förenade arabemiratens statliga kärnkraftsorganisation ENEC. Aktörerna vill gemensamt utforska utvecklingen av avancerade kärnreaktorer. Fokus ligger på att utveckla säkrare och effektivare energikällor, något som är i linje med ett annat avtal som tecknats på COP28 där över 20 länder vill trippla mängden energi från kärnkraft fram till 2050. Terrapower håller för närvarande på att utveckla en demonstrationsanläggning för sin natriumreaktor, rapporterar Reuters.

3. Bidens drastiska drag för att få ner utsläppen. Bidenadministrationen har presenterat ett nytt verktyg för att reglera utsläpp och stärka rättslig grund för att minska växthusgaser. Ett nytt estimat, "social cost of carbon", sätter kostnaden för klimatpåverkan till 190 dollar per ton CO2, vilket är nästan fyra gånger högre än tidigare. Förändringen meddelades under COP28 och är central i myndigheten E.P.A:s nya regelverk för att begränsa metanutsläpp från oljekällor. Det kan även påverka kommande regleringar av fordon, kraftverk och industrier, rapporterar New York Times.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.