Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Veckans nedslag

Är social hållbarhet nästa stora grej? Här är 12 svenska impact-bolag som leder vägen

Entreprenörerna på bolagen i genomgången. Grafik: Diana Demin, Impact Loop.

Från mental hälsa till arbetsrätt – i veckans nedslag har vi tittat närmare på bolag inom socialt entreprenörskap. Från vår databas har vi plockat ut 12 sociala bolag som vill verka för ett bättre samhälle. “Vinden har vänt”, säger Erika Wennerström på bolaget Quizrr.

Redaktör

Sociala bolag, det vill säga företag med fokus på exempelvis psykisk hälsa och förbättrad arbetsmiljö, är på frammarsch i Sverige. Allt fler inser att impact inte bara handlar om klimatet utan att det också behövs nya lösningar för socialt hållbara initiativ.

“Vi ligger i tiden med globala megatrender, som att satsa på HRDD (Human Rights Due Diligence)-program och att förbättra bolags leverantörsled,” säger Erika Wennerström, vd för Quizrr, som är en tjänst som verkar för att stärka arbetstagarnas kunskaper om rättigheter och arbetsförhållanden globalt. 

Förra året ökade bolaget sin nettoomsättning med nära 50 procent i tillväxt och landade på en omsättning (netto) på 24 miljoner kronor. Bolaget har nu ett team på 30 personer spridda från Kanada till Bangladesh, och har nyligen lanserat sin plattform i Mellanöstern.

Erika Wennerström är vd på Quizrr. Foto: press.

“Vinden har vänt och lagstiftningen kring bolags sociala avtryck leder nu vägen till enorm utväxling,” säger Erika Wennerström. 

Samtidigt menar hon att trots en ökad aptit för investeringar i sociala företag så finns en diskrepans mellan det som sägs och det som faktiskt görs. 

“Det är mycket snack men lite verkstad. Vi vill bevisa att det går att vara lönsam samtidigt som man driver bolag inom den sociala dimensionen.”

Så vilka verkar inom social hållbarhet i impact-Sverige? Impact Loop har plockat ut 12 intressanta bolag.

Värderingen är post-money och omsättning är netto, det vill säga faktisk försäljning.

1. Meela

Fokuserar på att förbättra psykisk hälsa genom att erbjuda matchningstjänst via app. Med hjälp av forskningsbaserad matchningsteknik mellan individen som söker terapi och psykologer och psykoterapeuter kopplar man direkt samman människor med psykologer med rätt inriktning.

Vd: Tiffany Boswell
Värdering 2023:
57 miljoner kronor
Omsättning 2022:
175' kronor
Resultat 2022:
-1,4 miljoner kronor

2. Emsense

Arbetar med teknisk innovation för jämlik skyddseffektivitet inom fordonsäkerhet. Deras teknik är inriktad på att förbättra säkerheten och rädda liv vid trafikolyckor genom att säkerställa att rätt medicinsk vård ges vid behov. Med stöd av Vinnova fokuserar bolaget just nu på att öka jämlikheten i säkerhetsfunktionerna hos fordon. 

Vd: Rickard Wahlström
Värdering 2023:

Omsättning 2022:
600' kronor
Resultat 2022:
119' kronor

3. Cocoon Airbag Protection

Utvecklar ett airbagskyddssystem för barnsäten på cyklar, med målet att skapa världens säkraste cykelbarnsäte, med stöd av EIT Mobility. Tekniken aktiveras vid rörelsemönster som matchar en olycksprofil, och skyddar barnet genom att omge barnsätet med en airbag.

Vd: Emma Garatea
Värdering 2023:
15 miljoner kronor 
Omsättning 2022:
0 kr
Resultat 2022:
-455' kronor

4. AI Parent

Genom appen Plussa stödjer AI Parent föräldrars mentala välmående genom AI-baserade verktyg och tillgång till psykologer, med stöd av Vinnova. Genom att kombinera generativ AI med evidensbaserade KBT-självhjälpsövningar kan Plussa användas när som helst och var som helst i en förälders livspussel.

Vd: Katarina Karringer
Värdering 2023:
-
Omsättning:
1,2 miljoner kronor
Resultat 2022:
−511' kronor

Tiffany Boswell och Natali Suo, grundare av Meela. Foto: press.

5. BC Digital

Investering i hållbara medarbetare lönar sig(!), menar BC Digital, som skapat appen Blue Calls. Enligt beräkning baserat på forskning från Karolinska Institutet samt BlueCalls effektmätningar så sparar bolag med 100 anställda in omkring 552 000 kronor i genomsnittlig besparing per år med hållbar investeringar i sina medarbetare. 

Vd: Maria Kullman
Värdering 2023:
62 miljoner kronor
Omsättning 2022:
6,8 miljoner kronor
Resultat 2022:
-3,7 miljoner kronor

6. OmMej

Ett digitalt verktyg som stödjer myndigheter i att effektivt hjälpa barn genom att identifiera risker och resurser i deras tillvaro. Genom att göra detta kan Ommej vara en stöttning i att sätta in rätt insatser från olika verksamheter i rätt tid.

Vd: Malin Sofia Nicolina Fransson
Värdering 2023:
40 miljoner kronor
Omsättning 2022:
1,4 miljoner kronor
Resultat 2022:
-2,2 miljoner kronor

7. Allbry

Erbjuder en plattform där elever kan boka tid med skolans elevhälsopersonal, vilket främjar elevers välbefinnande. Eleverna kan själva boka tid med skolans kurator, studie- och yrkesvägledare eller annan elevhälsopersonal. Med Allbry kan skolan få insikt i välbefinnandet hos elever, klasser och skolan. 

Vd: Cem Atci
Värdering 2023:
36 miljoner kronor 
Omsättning 2022:
1,5 miljoner kronor
Resultat 2022:
-5 miljoner kronor

8. Care to translate

En digital medicinsk översättare för vårdpersonal och patienter. Genom sin app erbjuder företaget medicinska översättningar för vårdpersonal och patienter, vilket är särskilt viktigt i situationer där professionella tolkar inte är tillgängliga, och säkerställer klart och korrekt utbyte av information mellan vårdgivare och patienter.

Vd: Maja Magnusson
Värdering 2023:
123 miljoner kronor  
Omsättning 2022:
2,6 miljoner kronor
Resultat 2022:
-9,6 miljoner kronor

9. AmbiCare

Inriktar sig på visuell brusreducering för att främja psykisk hälsa och välbefinnande, särskilt vid hög stressbelastning. Visuell brusreducering avlastar hjärnan vid hög intrycksbelastning eller arbetsbelastning och kan både användas i förebyggande syfte samt för att mildra symptom.

Vd: Thorunn Widö
Värdering 2023:

Omsättning 2022:
219' kronor
Resultat 2022:
-700' kronor

10. QuizRR

En pionjär inom digital utbildning för att stärka arbetstagares rättigheter och arbetsförhållanden globalt. Genom att främja dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare, med datadriven metod, bidrar Quizrr till rättvisa och hållbara arbetsförhållanden i globala leveranskedjor.

Vd: Erika Wennerström
Värdering 2023:
105 miljoner kronor 
Omsättning 2022:
14,7 miljoner kronor
Resultat 2022:
-8 miljoner kronor

Miljonbemanningsgrundarna Shafik Muwanga, Ali Khalil och Saleh Karrani. Foto: Miljonbemanning.

11. Miljonbemanning

Ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på att hjälpa rätt person till rätt plats, oberoende av personens bakgrund eller tidigare erfarenheter. Företaget erbjuder tjänster såsom datadriven rekrytering och bemanning, med fokus på att matcha individens kompetensutveckling med arbetsmarknadens behov.

Vd: Ali Khalil
Värdering 2023:
-
Omsättning 2022:
113 miljoner kronor 
Resultat 2022:
4,3 miljoner kronor

12. Milkywire

Startat av Nina Siemiatkowski tillhandahåller Milkywire impact-fonder med industrispecifika klimat- och naturprojekt. Kunden får sedan innehåll och uppdateringar om hur projekten går, tillsammans med data och verktyg att använda i sina egna kalaner.

Vd: Nina Siemiatkowski
Värdering 2023:

Omsättning 2022:
13,7 miljoner kronor
Rörelseresultat 2022:
-14,5 miljoner kronor

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.